Annonsera

Så gör vi en artikelannons

I varje tidningsbilaga som vi producerar så finns ett grundläggande budskap/tema. Som annonsör så har man möjlighet att vara med och komplettera och förstärka bilagans redaktionella innehåll.Med en annons i artikelform så kan man skräddarsy sitt budskap på ett väldigt bra sätt. Man har då möjlighet att mer ingående beskriva sin verksamhet och sätta fler ord på ett ämne som kanske inte kan sammanfattas med några få rader.Så här går det till:

Precis som en vanlig grafisk annons kan en artikelannons vara i olika storlekar. På en helsida kan man få med flera olika läsmoment, exempelvis en huvudartikel, en mindre artikel och en faktaruta. Dessa texter kompletteras sedan med foton och/eller grafik för att ge ett så attraktivt intryck som möjligt.

Den normala arbetsgången för en artikelannons är att kunden tillsammans med projektledaren på Tabloid bokar en annons i en viss bilaga. Kunden kan då även beskriva vad man i första hand vill lyfta fram och om man har några speciella övriga önskemål. Därefter blir kunden kontaktad av en journalist och en fotograf som kommer ut till kunden för intervju, bildtagning och en gemensam diskussion om hur man på bästa sätt kan förmedla den information som kunden önskar få ut. I detta skede vet journalisten hur resten av bilagan kommer att se ut, och kan därför också föra ett samtal kring hur kundens budskap på bästa sätt kan lyftas fram i den aktuella bilagan. 

I nästa skede skriver journalisten sin text, och skickar den därefter tillbaka till kunden som kommer med synpunkter och föreslår eventuella förändringar. När kunden känner sig nöjd med texten skickas den vidare till redaktionen på Tabloid, där en formgivare sammanställer sidan och lägger in bilder och eventuell grafik. I arbetsprocessens avslutande skede skickar formgivaren över den layoutade artikelannonsen till kunden som återigen har möjlighet att föreslå eventuella kommentarer och förändringar.

När artikelannonsen sedan godkänts i sin helhet går den vidare till reproavdelningen och trycks tillsammans med resten av bilagan, som sedan landar i ett antal tusen brevlådor några dagar senare tillsammans med sin huvudtidning.

Lämna material

Digitalt annonsmaterial levereras till oss som högupplöst (170 ppi) pdf via projektets unika e-post- eller ftp-adress.
Kontakta oss för aktuell projektadress.
Använd Tidningsutgivarnas rekommenderade icc-profil. Den kan du hämta nedanför.