Därför en eTabloid

I dag är nätet en självklarhet för nästan alla svenskar. En del använder sig uteslutande av den världsomspännande webben. Andra hinner inte läsa en papperstidning utan väljer internet på tåget för att ta del av informationsflödet.

En eTabloid är därför det optimala komplementet för att nå fler läsare och för att förlänga tidningens livslängd.

Tabloid har erfarenheten och verktygen som krävs för att producera den här typen av publikation på ett sätt som gör kundens budskap relevant för målgruppen. Dessutom gör vi det snabbt, snyggt och trovärdigt.