Manus

Har du ett färdigt manus eller börjat skriva en berättelse.
Välkommen att höra av dig:

tabloidforlag@tabloid.se